Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Καρπενήσι

Καλωσήλθατε στην επίσημη σελίδα του Καραπιπέρειου Πνευματικού Ιδρύματος.

Το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό τον έλεγχο των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας, Οικονομικών και Πολιτισμού.

Ιδρύθηκε το έτος 1981 με το Π.Δ. 154/14.2.1981.


Η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται στην οδό Πανόρμου 25 στην Αθήνα.